SOSYAL-SORUMLULUK

• Toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alır,
• Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sosyal ve çevre sorumluluklarımızı, diğer kuruluşlarla birlikte uyum içinde yerine getiririz,
• İnsan unsurunun; büyümenin ve sürekliliğin en önemli unsuru olduğunun bilincinde olarak, çalışanların özlük haklarını eksiksiz kullanmasını sağlarız,
• Çalışanlar arasında işbirliğini destekleyici, uyumlu ve pozitif bir çalışma ortamı sağlarız,
• TR Grup İnşaat çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışan bir ortamda çalışmasını sağlamak öncelikli görevidir,
• Şirketlerimizi uluslar arası standartlara uyum sağlayarak, sertifikalaştırıp, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz,
• Toplumumuzun gelişmesi için çaba gösteririz. Çalışmalarımızda, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederiz,
• Sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesinden ve uygulamalarından, tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.